Tjänster

- Lägeskontroller och inmätningar

 

- Terrängmodeller

 

- Maskinstyrning

 

- Volymberäkningar

 

- Relationshandlingar


- Mängdberäkning/mängdreglering

 

Våra högteknologiska instrument:

 

- Totalstationer från Leica Geosystems

 

- Programvaran Tekla BIMsight och GEO professional från 

Svensk byggnadsgeodesi


Geomira Mätkonsult är ett företag inom

bygg- och anläggningsteknik.

 

Vi har fått förtroendet att samarbeta

i både små och stora projekt i Stockholm.

 

 

Vi tillhandahåller följande inom

 

Mätningstjänster och kontrollansvar:

 

- Anläggningsmätning

 

- Byggutsättning, prefab och finutsättning

 

- Grovutsättning mark