Tjänster


Geomira Mätkonsult är ett företag inom

bygg- och anläggningsteknik. 

 

 

Vi tillhandahåller följande inom

mätningstjänster och kontrollansvar:


Anläggningsmätning

Byggutsättning

Grovutsättning mark

Lägeskontroller och inmätningar

Terrängmodeller

Maskinstyrning

Volymberäkningar

Relationshandlingar

Mängdreglering